Değerlerimiz
25 Haziran 2021

  • TEMEL DEĞERLER

  • Adil Olmak
  • Eşitlik İlkesini Benimsemek
  • İnsan Odaklı Değişimi Önemsemek
  • Etkin Yönetim Anlayışına Sahip Olmak
  • Yenilikçi Yaklaşımı Benimsemek
  • Yönetimde Katılımcı Yaklaşımı Gözetmek
  • Ekip Çalışmasını Kurum Çalışmalarına Hakim Kılmak
  • Tıbbi Hizmetlerde Mükemmeliyet
  • Hasta Memnuniyeti Yaratmada Kararlılık