Hedeflerimiz
25 Haziran 2021

 

 

             Bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, hasta ve çalışan memnuniyetinin üst düzeye ulaştığı tıbbi bakım hizmetlerinin sunulduğu bir sağlık kuruluşu olmak.