Bölüm Kalite Sorumlulurı
21 Haziran 2022

 

SORUMLULAR

Ahmet Murat KELTEK (Kurumsal Yapı, Dış Kaynak Yönetimi)

Semra KIZILTAŞ ( Hasta Deneyimi, Sosyal Sorumluluk)

Emine DOYMUŞ (Kalite Yönetimi, Hizmete Erişim Güvenlik Raporlama Sistemi,  Acil Durum ve Afet Yönetimi)

Tuğba Özge YILDIRIM (Döküman Yönetimi, Gösterge Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Tesis Yönetimi, Otelcilik Hizmetleri)

Sevim BEKİROĞLU ( Enfeksiyonların Önlenmesi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Atık Yönetimi, Transfüzyon Hizmetleri, Yaşam Sonu Hizmetler, Atık Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri)

Nurgül GEMİCİ (Doğum Hizmetleri-Hasta Bakımı,Evde Hasta Bakım Hizmetleri)

Mahmut TAY(Sterilizasyon Sorumlusu)

Fatma ÖZVER  (Acil Servis, Risk Yönetimi)

Hediye YILDIRIM (Diyaliz Birim Sorumlusu)

Mustafa KIZIK (Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetler Sorumlusu)

Ecz.Yeliz ARSLAN (İlaç Yönetimi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi)

Zeynep İREZ (Hasta Bakımı Sorumlusu)

Esra KARATAŞ(Radyasyon Güvenliği Sorumlusu)

Mehmet Hulusi OLCAY(Biyokimya Laboratuvar Birim Sorumlusu)

İbrahim ERGÜT (Bilgi Yönetim Sistemi)

Hamdi Şükrü ORHAN (Malzeme ve Cihaz Yönetimi)
Mahmut TAY(Malzeme ve Cihaz Yönetimi)